Η κατανόηση της τεράστιας κλίμακας του Σύμπαντος δεν είναι εύκολη όμως το Χαμπλ μας βοήθησε να κατανοήσουμε τον ουρανό γύρω μας,
Διείσδυσε βαθιά μέχρι τα πέρατα του ορατού Σύμπαντος και κατέγραψε στιγμιότυπα του όπως φαίνονταν στο κοσμικό παρελθόν, πριν από δις χρόνια.

Πηγή: www.youtube.com