Δε χρειάζεται να ψάξετε πολύ για να βρείτε βίαια γεγονότα στο Σύμπαν.
Αστρικές εκρήξεις εκλύουν υπέρθερμο αέριο.
Υπέρμαζες μελανές οπές αποσπούν ύλη από κοντινά τους αντικείμενα δημιουργώντας έντονους πίδακες.
Γαλαξίες διαλύονται ή συγχωνεύονται καθώς πλησιάζουν μεταξύ τους δημιουργώντας σειρές από νέα άστρα σαν κοσμήματα.

Πηγή: www.youtube.com