Ένα απολιθωμένο χαυλιόδοντα από ελέφαντα τουλάχιστον 100.000 ετών ανακαλύφθηκε στο βυθό ανοικτά σε ακτή της Σικελίας, σύμφωνα με έρευνα των υποβρύχιων αρχαιολόγων.
Ανακαλύφθηκε κατά τη διάρκεια μιας σειράς αρχαιολογικών εκσκαφών στα ύδατα ανοικτά της Torretta Granitola, ένα χωριό στη νοτιοδυτική ακτή του νησιού, ο χαυλιόδοντας είναι πάνω από 3 μέτρα μήκος.