Στην φωτογραφία της NASA εμφανίζεται ένα περίεργο αντικείμενο που κανονικά δεν θα έπρεπε να ήταν εκεί. Και αυτό, διότι σύμφωνα με αυτά που μας λέει η NASA... ακόμα δεν έχει έρθει σε επαφή με κάτι άγνωστο παρά μόνο με πέτρες και σκόνη. Το αντικείμενο αυτό διακρίνεται συμπαγές στο εσωτερικό του ενώ φαίνεται να καλύπτεται με κάποιο είδους μεμβράνης (;).

http://eol.jsc.nasa.gov/sseop/images/ISD/highres/AS17/AS17-151-23127.JPG