Το Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) έχει τεθεί σε τροχιά γύρω από τη Σελήνη από το καλοκαίρι του 2009 και καταγράφει την τραχιά, στο έδαφος Σελήνης με εξαιρετική λεπτομέρεια, καθιστώντας δυνατή την οπτικοποίηση της με ανεπανάληπτη πιστότητα.

Η Σελήνη κρατά πάντα το ίδιο πρόσωπο σε εμάς, αλλά δεν είναι ακριβώς το ίδιο πρόσωπο. Λόγω της κλίσης και του σχήματος της και της τροχιάς , βλέπουμε την Σελήνη από ελαφρώς διαφορετικές γωνίες κατά τη διάρκεια του ενός μήνα. Αλλάζοντας την άποψή μας για το φεγγάρι, μας κάνει να φαίνεται σαν να είναι ασταθείς. Αυτή η ταλάντευση ονομάζεται libration.

 Εκτός από την φάση βλέπουμε την λίκνιση και την θέση της Σελήνης σε σχέση με την Γη (πάνω αριστερά), το σημείο στην Σελήνη όπου ο Ήλιος βρίσκεται στο ζενίθ (κίτρινη κουκίδα κάτω αριστερά), το σημείο στην Σελήνη όπου βρίσκεται η Γη στο ζενίθ (μπλε κουκίδα) καθώς και η κλίση του άξονα της Σελήνης σε σχέση με τον ουράνιο βόρειο πόλο (position angle)

Στην οριζόντια γραμμή στο μέσο απεικονίζεται, σε πραγματική κλίμακα, η απόσταση Γης- Σελήνης, με το απόγειο και το περίγειο σημειωμένα σε γήινες διαμέτρους.

This video is public domain and can be downloaded at:
http://svs.gsfc.nasa.gov/cgi-bin/details.cgi?aid=4118

Like our videos? Subscribe to NASA's Goddard Shorts HD podcast:
http://svs.gsfc.nasa.gov/vis/iTunes/f0004_index.html

Or find NASA Goddard Space Flight Center on facebook:
https://www.facebook.com/NASA.GSFC